• Boek 3 Artikel 235 (3:235 BW)

  Toe-eigenen nietig

  Elk beding waarbij de pand- of hypotheekhouder de bevoegdheid wordt gegeven zich het verbonden goed toe te eigenen, is nietig.

  Toelichting

  Een pand- of hypotheeknemer (lees: schuldeiser) heeft de bevoegdheid over te gaan tot executie op het moment dat hij niet terugbetaald wordt. Wat de schuldeiser niet mag doen is het onderpand toe-eigenen. Er geldt een verbod op toe-eigening.

  Als een hypotheeknemer een woning wil executeren, mag hij niet tegen de schuldenaar zeggen: ik ga wel in jouw woning wonen, dan is het goed zo. Dat is toe-eigenen. Elk beding in een overeenkomst dat deze bevoegdheid wel in het leven roept, is nietig.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.