• Boek 3 Artikel 235 (3:235 BW)

    Toe-eigenen nietig

    1. Elk beding waarbij de pand- of hypotheekhouder de bevoegdheid wordt gegeven zich het verbonden goed toe te eigenen, is nietig.