• Boek 3 Artikel 321 (3:321 BW)

  Gronden voor verlenging

  1. Een grond voor verlenging van de verjaring bestaat:
   1. tussen niet van tafel en bed gescheiden echtgenoten;
   2. tussen een wettelijke vertegenwoordiger en de onbekwame die hij vertegenwoordigt;
   3. tussen een bewindvoerder en de rechtshebbende voor wie hij het bewind voert, ter zake van vorderingen die dit bewind betreffen;
   4. tussen rechtspersonen en haar bestuurders;
   5. tussen een beneficiair aanvaarde nalatenschap en een erfgenaam;
   6. tussen de schuldeiser en zijn schuldenaar die opzettelijk het bestaan van de schuld of de opeisbaarheid daarvan verborgen houdt;
   7. tussen geregistreerde partners.
  2. De onder b en c genoemde gronden voor verlenging duren voort totdat de eindrekening van de wettelijke vertegenwoordiger of de bewindvoerder is gesloten.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.