• Boek 3 Artikel 317 (3:317 BW)

  Stuiting rechtsvordering tot nakoming

  1. De verjaring van een rechtsvordering tot nakoming van een verbintenis wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling waarin de schuldeiser zich ondubbelzinnig zijn recht op nakoming voorbehoudt.
  2. De verjaring van andere rechtsvorderingen wordt gestuit door een schriftelijke aanmaning, indien deze binnen zes maanden wordt gevolgd door een stuitingshandeling als in het vorige artikel omschreven.

  Toelichting

  Als een rechtsvordering is verjaard, kan je geen aanspraak meer op die vordering maken. Er resteert alleen nog een natuurlijke verbintenis. De verjaringstermijn verschilt per vordering. De wet biedt de mogelijkheid om de verjaringstermijn van een vordering als het ware te rekken. Dit wordt ook wel stuiting genoemd. Door stuiting wordt de lopende verjaringstermijn doorbroken en begint deze opnieuw te lopen. Ook de vordering tot schadevergoeding valt onder de werking van lid 1.

  De vordering tot het nakomen van een bepaalde verbintenis kan ook worden gestuit. Dit kan door middel van een schriftelijke aanmaning of een mededeling. Daarin dient de schuldeiser zich het recht op nakoming ondubbelzinnig voor te behouden.

   

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.