• Boek 3 Artikel 262 (3:262 BW)

  Rangorde hypotheken

  1. Bij een notariële akte die in de registers wordt ingeschreven, kan worden bepaald dat een hypotheek ten aanzien van een of meer hypotheken op hetzelfde goed een hogere rang heeft dan haar volgens het tijdstip van haar inschrijving toekomt, mits uit de akte blijkt dat de gerechtigden tot die andere hypotheek of hypotheken daarin toestemmen.
  2. Met overeenkomstige toepassing van het eerste lid kan ook worden bepaald dat een hypotheek en een ander beperkt recht ten aanzien van elkaar worden geacht in andere volgorde te zijn ontstaan dan is geschied.

  Toelichting

  Beperkte rechten kennen een bepaalde rangorde. Zo ook het recht van hypotheek. De wet biedt hier de mogelijkheid om via een notariële akte een andere rangorde over een te komen dan de wet geeft. Zo kan lager een hypotheekrecht of een ander lager beperkt recht een hogere rangorde krijgen, mits de hogere gerechtigden daarmee instemmen.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.