• Boek 3 Artikel 2 (3:2 BW)

    Zaken

    1. Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.