• Boek 3 Artikel 22 (3:22 BW)

    Geldigheid inschrijving

    1. Wanneer een feit in de registers is ingeschreven, kan daarna de geldigheid van de inschrijving niet meer worden betwist op grond dat de formaliteiten die voor de inschrijving worden vereist, niet zijn in acht genomen.