• Boek 3 Artikel 166 (3:166 BW)

  Gemeenschap

  1. Gemeenschap is aanwezig, wanneer een of meer goederen toebehoren aan twee of meer deelgenoten gezamenlijk.
  2. De aandelen van de deelgenoten zijn gelijk, tenzij uit hun rechtsverhouding anders voortvloeit.
  3. Op de rechtsbetrekkingen tussen de deelgenoten is artikel 2 van Boek 6 van overeenkomstige toepassing.

  Toelichting

  Hier geeft de wet een definitie van de term ‘gemeenschap’. Een gemeenschap kan bestaan uit zaken, maar ook uit vorderingsrechten.

  Er is sprake van een gemeenschap indien één of meer goederen aan twee of meer personen toebehoren. Er kan geen sprake zijn van een gemeenschap als er maar één persoon in het spel is. Deze twee of meer personen worden deelgenoten genoemd.

  Elke deelgenoot beschikt over een aandeel. In principe is elk aandeel van elke deelgenoot gelijk. Maar dit kan door middel van een rechtshandeling anders uitvallen.

  Tussen de deelgenoten bestaat een rechtsbetrekking. Deze hoeft niet verbintenisrechtelijk van aard te zijn, maar kan wel. Verder wordt deze rechtsbetrekking wel altijd beheerst door de redelijkheid en billijkheid.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.