• Boek 3 Artikel 15j (3:15j BW)

  Openleggen administratie

  Openlegging van tot een administratie behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers kunnen, voorzover zij daarbij een rechtstreeks en voldoende belang hebben, vorderen:
   1. erfgenamen, ten aanzien van de boekhouding van de erflater;
   2. deelgenoten in een gemeenschap, ten aanzien van de boekhouding betreffende de gemeenschap;
   3. vennoten, ten aanzien van de boekhouding van de vennootschap;
   4. schuldeisers in het geval van faillissement of toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, ten aanzien van de boekhouding van de failliet onderscheidenlijk degene ten aanzien van wie de schuldsaneringsregeling van toepassing is.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.