• Boek 3 Artikel 297 (3:297 BW)

  Reële executie

  Indien een prestatie door tenuitvoerlegging van een executoriale titel wordt afgedwongen, heeft dit dezelfde rechtsgevolgen als die van een vrijwillige nakoming van de uit die titel blijkende verplichting tot die prestatie.

  Toelichting

  Als iemand niet vrijwillig zijn verplichtingen nakomt, kan de schuldeiser ervoor kiezen deze af te dwingen. Dit kan door middel van een executoriale titel. De schuldeiser verkrijgt zo’n titel door de rechter. Indien iemand op basis daarvan wel zijn verplichtingen nakomt, heeft dit dezelfde rechtsgevolgen als het geval wanneer diegene vrijwillig zijn verplichtingen na was gekomen. Het maakt niet uit op welke manier de schuldeiser voldaan wordt, de rechtsgevolgen blijven hetzelfde.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.