• Boek 3 Artikel 95 (3:95 BW)

    Levering in andere gevallen

    1. Buiten de in de artikelen 89-94 geregelde gevallen en behoudens het in de artikelen 96 en 98 bepaalde, worden goederen geleverd door een daartoe bestemde akte.