• Boek 3 Artikel 326 (3:326 BW)

    Schakelbepaling

    1. Buiten het vermogensrecht vinden de bepalingen van deze titel overeenkomstige toepassing, voor zover de aard van de betrokken rechtsverhouding zich daartegen niet verzet.