• Boek 4 Artikel 1 (4:1 BW)

    Erfopvolging

    1. Erfopvolging heeft plaats bij versterf of krachtens uiterste wilsbeschikking.
    2. Van de erfopvolging bij versterf kan worden afgeweken bij een uiterste wilsbeschikking die een erfstelling of een onterving inhoudt.