• Boek 4 Artikel 79 (4:79 BW)

    Vordering legitimaris

    1. Terzake van zijn legitieme portie kan de legitimaris een vordering verkrijgen:
      1. op de gezamenlijke erfgenamen dan wel de echtgenoot van de erflater, door daarop aanspraak te maken overeenkomstig artikel 80 lid 1, dan wel
      2. op een begiftigde, door inkorting als bedoeld in artikel 89.