• Boek 4 Artikel 227 (4:227 BW)

    Schakelbepaling

    1. Onverminderd de voorschriften die voor de verdeling van iedere gemeenschap gelden, zijn op de verdeling van een nalatenschap de navolgende bepalingen van toepassing.