• Boek 4 Artikel 196 (4:196 BW)

    Bekendmaken beneficiaire aanvaarding

    1. De kantonrechter kan, op verzoek van een belanghebbende of ambtshalve, de erfgenamen gelasten de beneficiaire aanvaarding bekend te maken in de Staatscourant en in een of meer door hem aangewezen nieuwsbladen.