• Boek 4 Artikel 8 (4:8 BW)

  Echtgenoten gelijkgesteld geregistreerde partners

  1. In dit Boek worden met echtgenoten gelijkgesteld geregistreerde partners.
  2. Voor de toepassing van lid 1 is mede begrepen onder:
   1. huwelijk: geregistreerd partnerschap;
   2. gehuwd: als partner geregistreerd;
   3. huwelijksgemeenschap: gemeenschap van een geregistreerd partnerschap;
   4. trouwbeloften: beloften tot het aangaan van een geregistreerd partnerschap;
   5. echtscheiding: beëindiging van een geregistreerd partnerschap op de wijze als bedoeld in artikel 80c onder c of d van Boek 1.
  3. Onder stiefkind van de erflater wordt in dit Boek verstaan een kind van de echtgenoot of geregistreerde partner van de erflater, van welk kind de erflater niet zelf ouder is. Zodanig kind blijft stiefkind, indien het huwelijk of het geregistreerd partnerschap is geëindigd.