• Boek 4 Artikel 60 (4:60 BW)

    Uitzonderingen

    1. Van het in de twee voorgaande artikelen bepaalde zijn uitgezonderd:
      1. de beschikkingen tot vergelding van bewezen diensten, bij wijze van legaat gemaakt, met inachtneming echter zowel van de gegoedheid van de maker, als van de diensten die aan deze zijn bewezen;
      2. de beschikkingen ten voordele van iemand die bloed- of aanverwant tot de vierde graad of de echtgenoot van de erflater is.