• Boek 4 Artikel 189 (4:189 BW)

    Geen erfgenamen

    1. Indien en voor zover een erflater geen erfgenamen heeft, worden de goederen der nalatenschap op het ogenblik van zijn overlijden door de Staat onder algemene titel verkregen.