• Boek 4 Artikel 181 (4:181 BW)

    Voorwaarden opzeggen

    1. De in de vorige artikelen bedoelde opzegging kan slechts geschieden door de rechthebbende, en dat wel schriftelijk en met inachtneming van een termijn van een maand.
    2. De opzegging moet worden gericht tot de bewindvoerder en tot de belanghebbenden zo die er zijn.