• Boek 4 Artikel 110 (4:110 BW)

    Schakelbepaling

    1. Het bepaalde in artikel 54 is van overeenkomstige toepassing op de bevoegdheid tot vernietiging van een uiterste wil.