• Boek 4 Artikel 116 (4:116 BW)

    Rechten en verplichtingen

    1. Bij uiterste wilsbeschikking ingestelde erfgenamen hebben gelijke rechten en verplichtingen als erfgenamen bij versterf.