• Boek 4 Artikel 112 (4:112 BW)

    Verval eerdere wilsbeschikking

    1. Een latere uiterste wilsbeschikking die een vroegere niet uitdrukkelijk herroept, doet deze vervallen voor zover zij door de latere beschikking onuitvoerbaar is geworden of vervangen is.