• Boek 4 Artikel 137 (4:137 BW)

    Bestaanseis making onder opschortende voorwaarde

    1. Om aan een making onder opschortende voorwaarde een recht te kunnen ontlenen, moet men nog bestaan op het ogenblik dat de voorwaarde wordt vervuld, tenzij uit de uiterste wil of uit de aard van de beschikking het tegendeel voortvloeit.