• Boek 4 Artikel 41 (4:41 BW)

    Dwingend recht

    1. Bij uiterste wilsbeschikking kan van het in deze afdeling bepaalde niet worden afgeweken.