• Boek 4 Artikel 203 (4:203 BW)

  Benoeming vereffenaar bij beneficiaire aanvaarding

  1. Na een aanvaarding onder voorrecht van boedelbeschrijving kan de rechtbank een vereffenaar benoemen:
   1. op verzoek van een erfgenaam;
   2. op verzoek van een belanghebbende of van het openbaar ministerie, wanneer hij die met het beheer der nalatenschap belast is in ernstige mate in de vervulling van zijn verplichtingen tekortschiet, daartoe ongeschikt is of niet voldoet aan een last tot zekerheidstelling, wanneer de schulden der nalatenschap de baten blijken te overtreffen, of wanneer tot een verdeling van de nalatenschap wordt overgegaan voordat deze vereffend is.
  2. De door de rechter benoemde persoon treedt als vereffenaar in de plaats van de erfgenamen.