• Boek 4 Artikel 170 (4:170 BW)

    Vorderen van verdeling

    1. Behoren de goederen die onder het bewind staan of die met een onder het bewind staand beperkt recht zijn belast tot een gemeenschap, dan is de bewindvoerder bevoegd tot het vorderen van verdeling en is hij, met toestemming van de rechthebbende, bevoegd tot het aangaan van een overeenkomst tot uitsluiting van verdeling voor een bepaalde tijd.
    2. De bewindvoerder is met toestemming van de rechthebbende bevoegd tot medewerking aan de verdeling.
    3. De leden 2 en 3 van artikel 169 zijn van overeenkomstige toepassing.