• Boek 4 Artikel 10 (4:10 BW)

  Wettelijke erfgenamen

  1. De wet roept tot een nalatenschap als erfgenamen uit eigen hoofde achtereenvolgens:
   1. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot van de erflater tezamen met diens kinderen;
   2. de ouders van de erflater tezamen met diens broers en zusters;
   3. de grootouders van de erflater;
   4. de overgrootouders van de erflater.
  2. De afstammelingen van een kind, broer, zuster, grootouder of overgrootouder worden bij plaatsvervulling geroepen.
  3. Alleen zij die tot de erflater in familierechtelijke betrekking stonden, worden tot de in de vorige leden genoemde bloedverwanten gerekend.