• Boek 4 Artikel 148 (4:148 BW)

    Informatieplicht executeur

    1. De executeur moet aan een erfgenaam alle door deze gewenste inlichtingen omtrent de uitoefening van zijn taak geven.