• Boek 4 Artikel 231 (4:231 BW)

    Inbreng giften gehuwde begiftigde

    1. Ook als de begiftigde in een gemeenschap van goederen of deelgenootschap is gehuwd, komt de gehele gift voor inbreng in aanmerking, tenzij de erflater het tegendeel heeft bepaald.