• Boek 4 Artikel 97 (4:97 BW)

  Verdere formaliteiten

  1. Bij een onderhands, door de erflater geheel met de hand geschreven, gedagtekend en ondertekend stuk kunnen zonder verdere formaliteiten beschikkingen worden gemaakt tot:
   1. het maken van legaten van:
    1. kleren, lijfstoebehoren en bepaalde lijfsieraden;
    2. bepaalde tot de inboedel behorende zaken en bepaalde boeken;
   2. bepaling dat goederen, bedoeld onder a, buiten een huwelijksgemeenschap vallen;
   3. aanwijzing van een persoon als bedoeld in artikel 25, tweede en vierde lid, van de Auteurswet en artikel 5, tweede lid, van de Wet op de naburige rechten.