• Boek 4 Artikel 163 (4:163 BW)

    Zorgplicht bewindvoerder

    1. De bewindvoerder is jegens de rechthebbende aansprakelijk, indien hij in de zorg van een goed bewindvoerder tekortschiet, tenzij de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.