• Boek 4 Artikel 42 (4:42 BW)

    Uiterste wilsbeschikking

    1. Een uiterste wilsbeschikking is een eenzijdige rechtshandeling, waarbij een erflater een beschikking maakt, die eerst werkt na zijn overlijden en die in dit Boek is geregeld of in de wet als zodanig wordt aangemerkt.
    2. De erflater kan een uiterste wilsbeschikking steeds eenzijdig herroepen.
    3. Een uiterste wilsbeschikking kan alleen bij uiterste wil en slechts door de erflater persoonlijk worden gemaakt en herroepen.