• Boek 4 Artikel 72 (4:72 BW)

    Toerekening verwerpen nalatenschap

    1. De waarde van hetgeen een legitimaris als erfgenaam kan verkrijgen, komt ook in mindering van zijn legitieme portie wanneer hij de nalatenschap verwerpt, tenzij
      1. de goederen onder een voorwaarde, een last of een bewind zijn nagelaten, of
      2. ten laste van de legitimaris legaten zijn gemaakt die verplichten tot iets anders dan betaling van een geldsom of overdracht van goederen der nalatenschap, en de verwerping binnen drie maanden na het overlijden van de erflater geschiedt.