• Boek 4 Artikel 101 (4:101 BW)

    Uiterste wil aan boord van zeeschip of luchtvaartuig

    1. Zij die zich op een reis aan boord van een zeeschip of luchtvaartuig bevinden, kunnen een uiterste wil maken ten overstaan van de gezagvoerder of de eerste officier, of bij gebreke van deze personen ten overstaan van hem die hun plaats vervult.