• Boek 4 Artikel 71 (4:71 BW)

    Toerekening verkrijging krachtens erfrecht

    1. De waarde van al hetgeen een legitimaris krachtens erfrecht verkrijgt, komt in mindering van zijn legitieme portie.