• Boek 4 Artikel 115 (4:115 BW)

    Erfstelling

    1. Een erfstelling is een uiterste wilsbeschikking, krachtens welke de erflater aan een of meer daarbij aangewezen personen zijn gehele nalatenschap of een aandeel daarin nalaat.