• Boek 4 Artikel 111 (4:111 BW)

    Vormvoorschriften herroepen

    1. Voor het herroepen van een uiterste wilsbeschikking gelden dezelfde vormvoorschriften als voor het maken van die beschikking.