• Boek 4 Artikel 12 (4:12 BW)

    Plaatsvervulling

    1. Plaatsvervulling geschiedt met betrekking tot personen die op het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap niet meer bestaan, die onwaardig zijn, onterfd zijn of verwerpen of wier erfrecht is vervallen.
    2. Zij die bij plaatsvervulling erven, worden staaksgewijze geroepen tot het erfdeel van degene wiens plaats zij vervullen.
    3. Degenen die de erflater verder dan de zesde graad bestaan, erven niet.