• Boek 3 Artikel 112 (3:112 BW)

    Verkrijgen bezit

    1. Bezit wordt verkregen door inbezitneming, door overdracht of door opvolging onder algemene titel.