• Boek 3 Artikel 112 (3:112 BW)

  Verkrijgen bezit

  Bezit wordt verkregen door inbezitneming, door overdracht of door opvolging onder algemene titel.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.