• Boek 3 Artikel 122 (3:122 BW)

    Overdracht aan bezitter

    1. Indien de rechthebbende ter bevrijding van de door hem ingevolge de beide vorige artikelen verschuldigde vergoedingen op zijn kosten het goed aan de bezitter wil overdragen, is de bezitter gehouden hieraan mede te werken.