• Boek 3 Artikel 275 (3:275 BW)

    Volmacht tot doorhalen

    1. Een volmacht tot het afleggen van een verklaring als bedoeld in het vorige artikel moet schriftelijk zijn verleend.