• Boek 3 Artikel 306 (3:306 BW)

    Verjaring rechtsvordering

    1. Indien de wet niet anders bepaalt, verjaart een rechtsvordering door verloop van twintig jaren.