• Boek 3 Artikel 293 (3:293 BW)

    Kosten van zorg

    1. Het retentierecht kan mede worden uitgeoefend voor de kosten die de schuldeiser heeft moeten maken ter zake van de zorg die hij krachtens de wet ten aanzien van de zaak in acht moet nemen.