• Boek 3 Artikel 293 (3:293 BW)

  Kosten van zorg

  Het retentierecht kan mede worden uitgeoefend voor de kosten die de schuldeiser heeft moeten maken ter zake van de zorg die hij krachtens de wet ten aanzien van de zaak in acht moet nemen.

  Toelichting

  De schuldeiser – de retentor – oefent zijn retentierecht uit, mede door de zaak onder zich te houden. De retentor moet wel de nodige zorg voor die zaak betrachten. Hij mag er niet verkeerd mee om gaan. Indien de retentor kosten moet maken voor het nakomen van die dergelijke ‘zorgplicht’, kan hij voor het nakomen van deze vordering ook zijn retentierecht gebruiken.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.