• Boek 3 Artikel 325 (3:325 BW)

  Schakelbepaling

  1. Op de verjaring van het vorige artikel zijn de artikelen 319-323 van overeenkomstige toepassing.
  2. De verjaring van het vorige artikel wordt gestuit door:
   1. betekening van de uitspraak of schriftelijke aanmaning;
   2. erkenning van de in de uitspraak vastgestelde verplichting;
   3. iedere daad van tenuitvoerlegging, mits daarvan binnen de door de wet voorgeschreven tijd of, bij gebreke van zodanig voorschrift, met bekwame spoed mededeling aan de wederpartij wordt gedaan.

  Toelichting

  Geen toelichting beschikbaar. 

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.