• Boek 3 Artikel 103 (3:103 BW)

    Verjaring en onvrijwillig bezitsverlies

    1. Onvrijwillig bezitsverlies onderbreekt de loop der verjaring niet, mits het bezit binnen het jaar wordt terugverkregen of een binnen het jaar ingestelde rechtsvordering tot terugverkrijging van het bezit leidt.