• Boek 3 Artikel 304 (3:304 BW)

    Rechtsvordering niet los overdraagbaar

    1. Een rechtsvordering kan niet van het recht tot welks bescherming zij dient, worden gescheiden.