• Boek 3 Artikel 12 (3:12 BW)

  Redelijkheid en billijkheid

  Bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid eisen, moet rekening worden gehouden met algemeen erkende rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven geval zijn betrokken.

  Toelichting

  In principe is de redelijkheid en billijkheid een open norm. Dit betekent dat het aan de rechter is om deze norm invulling te geven. De rechter moet echter wel rekening houden met de maatschappelijke opvattingen. Er moet worden getoetst aan wat in de maatschappij als redelijk wordt beschouwd.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.