• Boek 3 Artikel 36 (3:36 BW)

  Derdenbescherming

  Tegen hem die als derde op grond van een verklaring of gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijze mocht toekennen, het ontstaan, bestaan of tenietgaan van een bepaalde rechtsbetrekking heeft aangenomen en in redelijk vertrouwen op de juistheid van die veronderstelling heeft gehandeld, kan door degene om wiens verklaring of gedraging het gaat, met betrekking tot deze handeling op de onjuistheid van die veronderstelling geen beroep worden gedaan.

  Toelichting

  Soms is de werking van een rechtshandeling ook belangrijk voor een derde. Dit artikel geeft zo’n derde partij bescherming, indien een rechtshandeling van een ander onjuist blijkt te zijn. Die derde moet dan in vertrouwen op een bepaalde schijn hebben gehandeld, waardoor hij beschermd wordt.

  Als een derde het bestaan of juist tenietgaan van een bepaalde rechtshandeling of -betrekking waarbij een ander betrokken is heeft mogen aannemen op grond van een gedraging en/of verklaring van juist die ander en op basis van het dat idee verder is gegaan, dan kan de onjuistheid van die rechtshandeling of -betrekking hem niet worden tegengeworpen.

  Vereisten

  Deze vorm van derdenbescherming is de meest algemene bepaling die de wet kent en er zijn strenge vereisten aan verbonden. Het is niet makkelijk om bescherming te krijgen op basis van dit artikel. Het moet gaan om:

  1. Een derde;
  2. Die is afgegaan op een gedraging of verklaring;
  3. En op grond daarvan het bestaan, ontstaan of tenietgaan van een bepaalde rechtshandeling of -betrekking heeft aangenomen;
  4. Dit ook redelijkerwijs mocht aannemen;
  5. En op grond daarvan een bepaalde (rechts)handeling heeft verricht.

  Gevolg

  Indien een beroep op dit artikel slaagt wordt de derde beschermd. Dat betekent dat de schijn waarop hij is afgegaan, de werkelijke situatie wordt. Het beoogde rechtsgevolg treedt dus voor deze derde in en de rechtshandeling heeft als het ware plaatsgevonden.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.