• Boek 3 Artikel 277 (3:277 BW)

  Gelijke rechten schuldeisers

  1. Schuldeisers hebben onderling een gelijk recht om, na voldoening van de kosten van executie, uit de netto-opbrengst van de goederen van hun schuldenaar te worden voldaan naar evenredigheid van ieders vordering, behoudens de door de wet erkende redenen van voorrang.
  2. Bij overeenkomst van een schuldeiser met de schuldenaar kan worden bepaald dat zijn vordering jegens alle of bepaalde andere schuldeisers een lagere rang neemt dan de wet hem toekent.

  Toelichting

  In principe staan alle schuldeisers gelijk in de rangorde. Het maakt niet uit wanneer hun vordering is ontstaan en of er wel of geen beslag is gelegd. Elke schuldeiser is gelijk. Op deze hoofdregel worden echter uitzonderingen gemaakt.

  Zo bestaan er wettelijke regels van voorrang. De wet geeft een aantal situaties aan waarin een schuldeiser voorrang heeft op een ander. Deze voorrangsregels staan in artikel 3:278 BW. Daarnaast kan een schuldeiser zijn achtergesteld. De schuldeiser heeft dan nog wel zijn verhaalsrecht, maar accepteert dat een andere schuldeiser een hogere rang verkrijgt dan hem op basis van de wet toekomt. Iemand accepteert een lagere rang.

   

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.