• Boek 3 Artikel 49 (3:49 BW)

  Wijze van vernietiging

  Een vernietigbare rechtshandeling wordt vernietigd hetzij door een buitengerechtelijke verklaring, hetzij door een rechterlijke uitspraak.

  Toelichting

  Een rechtshandeling kan om verschillende redenen vernietigd worden. Uit dit artikel blijkt op welke manier een rechtshandeling vernietigd kan worden. Dit kan door een buitengerechtelijke verklaring. De wederpartij doet dan mededeling van het feit dat zij de rechtshandeling vernietigt. Dit zonder tussenkomst van een rechter. Daarnaast kan dit door middel van een rechterlijke uitspraak. Hierbij spreekt de rechter een vernietigingsvonnis uit, waarbij de rechtshandeling vernietigd wordt.

  Vernietiging heeft terugwerkende kracht. Dat betekent dat de rechtshandeling geacht wordt nooit te hebben bestaan. De vernietiging werkt terug tot het moment van de rechtshandeling en de situatie voorafgaand aan die rechtshandeling ‘herleefd’ als het ware.

  Jurisprudentie

  Geen jurisprudentie beschikbaar.