• Boek 3 Artikel 49 (3:49 BW)

    Wijze van vernietiging

    1. Een vernietigbare rechtshandeling wordt vernietigd hetzij door een buitengerechtelijke verklaring, hetzij door een rechterlijke uitspraak.